Tridents Wilbur

numera kallad Wisur, fotad av matte  Margareta Elmefjäll

på vinter och sommarsemester.