Vendela har blivit ett år och hjälper till med att valla ut korna

Här ska ni få se
när jag hjälper husse att
valla ut korna ur ladugården.
Jag börjar med att
mjuka upp mej med bollen
Stretchar åt båda håll
OK jag är klar
nu kör vi husse!
Släpp henne
jag fixar det här!
Nu kommer jag!
Sätt fart nu kossor!
Du ska också ut Rosa!
Här går det undan!
Ja då var det klart, alla ute!
Nu har dom lärt sig
vem som bestämmer.