Flisan har blivit pensionär och flyttat till äldreboende hos

familjen Gudmundsson i Vikarbyn, Dalarna


S56565/2002  SE UCH Tridents Flisan

HD grad 1

S56565/2002 ST
SE UCH
Tridents Flisan
S41892/2001 LS
C.I.B NORD UCH
Tridents Björne
S20898/2000 LS
Heds Moltas De Lux
S60840/89 ST
Tuff
S19506/96 ST
INT UCH JEUW-97 KBH JV-97 NO V-98 NORD UCH
Heds Ebba De Lux
S40664/99 ST
Tridents Ulla
S19265/98 ST
Tridents Oskar
S44399/97 ST
Tridents Klara
S50198/98 ST
Tridents Rutan
S33504/93 LS
Krösaskogens Danne
S48067/88 LS
INT UCH KBH V-99 LP NORD UCH
Nolgårdens Knubbe
S41712/88 ST
Frassa
S56309/90 ST
INT UCH SE UCH
Kicklocks My Betty
S20177/87 ST
NO UCH SE UCH
Riavallens Rurik
S56373/87 KUP
Tridents Daisy