Blogg

Hur arbetar en veterinär i Stockholm?

En veterinär är som en slags doktor för djur. Veterinären jobbar alltså på samma sätt, fast istället för människor så är det djur som får ta del av veterinärens arbete. Har du en sjuk häst, en skadad hund eller en katt som på något sätt behöver medicinsk hjälp så vänder du dig således till en veterinär för råd och hjälp. Veterinärer arbetar på samma sätt vart i landet denne än befinner sig – oavsett om praktiken ligger i Stockholm eller i Lund så är yrket detsamma. Dock kan man säga att det i stockholm finns ett större behov av veterinärer då det är en betydligt större stad och därmed också finns fler djur. I Stockholm kan också variationen av djur vara större och veterinären får då verkligen använda all sin kunskap på ett annat sätt. Om man tänker att det ena dagen är en hund vars tass skadats och behöver behandlas för att nästa dag vara i giftorm som behöver hjälp och den tredje en tarantella – ja, då förstår man att en veterinär i Stockholm har ett väldigt varierande arbete. Varierande och roligt då dagarna ständigt bär med sig nya överraskningar och veterinären i Stockholm inte på förhand riktigt kan veta vad som väntar.

Är en veterinär i Stockholm bättre än i övriga landet?

Just variationen på arbete gör att en veterinär i Stockholm kanske får annorlunda uppgifter och därmed förkovrar sig mer än en veterinär i exempelvis Härnösand. Ställs en veterinär i Härnösand inför en uppgift där en farlig spindel eller orm behöver behandling så är hen ofta mer ovan än vad veterinären i Stockholm skulle vara inför samma djur. Men om Stockholm har bättre veterinärer rent generellt är svårt att säga – ofta handlar det om liknande djur som hundar, katter, kaniner och hästar som behöver hjälp och dessa djur finns ju som bekant överallt och inte bara i Stockholm. Därmed kan man inte säga att det då det kommer till dessa djur är någon större skillnad på hur en veterinär i Stockholm står sig mot övriga landet

Är en veterinär i Stockholm dyr?

Det man kan säga är att en veterinär i Stockholm är lite dyrare att anlita än i övriga landet. Detta gäller dock inte bara veterinäryrket utan är generellt för alla sorters yrken. Stockholm är helt enkelt lite dyrare överlag att leva i och då blir också kostnaderna lite högre för alla slags arbeten. Du kan exempelvis tänka dig hur mycket en veterinär i Stockholm betalar i hyra för sin praktik och sedan tänka vad en motsvarande lokal skulle kosta i exempelvis Lund. Då förstår man direkt varför det är lite dyrare att ta sin sjuka kanin för behandling i Stockholm mot vad det skulle ha kostat någon annanstans. Att sedan resultatet i slutändan är det som räknas ska också vägas in – ofta är människor villiga att betala väldigt mycket för att få sitt djur friskt igen. En kostnad som man gladeligen lägger på en veterinär, oavsett om denna bor i Stockholm eller i Lund.